Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng diện tích đất là 6.887,7 km², dân số khoảng 1.151.154 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 447.582 người (40,2%); ở Nông thôn có 665.806 người (59,8%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 932 người/km².
0 Nhận xét