Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng diện tích đất tự nhiên 5.048,2 km², dân số khoảng 1.128.620 người (Năm 2019), đông thứ 36 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 558.396 người (49,5%); ở Nông thôn có 570.224 người (50,5%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 233 người/km².
0 Nhận xét