Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Thanh Hoá

Tổng diện tích đất tự nhiên 11.120,6 km² (diện tích lớn 5 cả nước ta) và chia làm 3 vùng: đồng bằng ven biển, trung du, miền núi, dân số khoảng 3.640.128 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 1.012.777 người (27,8%); ở Nông thôn có 2.627.350 người (72,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 327 người/km². Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hoá có tỉ lệ đô thị hóa thấp.
0 Nhận xét