Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Thái Bình

Tổng diện tích đất là 1.542,3 km², dân số khoảng 1.860.447 người (Năm 2019), đông thứ 11 về số dân nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 196.422 người (10,6%); ở Nông thôn có 1.664.025 người (89,4%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh khá đông là 1.206 người/km²
0 Nhận xét