Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Quảng Trị

Tổng diện tích đất là 4.739,8 km², dân số khoảng 32.375 người (Năm 2019), đông thứ 57 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 195.413 người (30.9%); ở Nông thôn có 436.962 người (69.1%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 137 người/km².

0 Nhận xét