Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Quảng Ngãi

Tổng diện tích đất là 5.135,2 km² (bằng 1,7% diện tích tự nhiên cả nước), dân số khoảng 1.231.697 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 201.019 người (16,3%); ở Nông thôn có 1.030.678 người (83,7%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 253 người/km².
0 Nhận xét