Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Quảng Nam

Tổng diện tích đất tự nhiên 10.438 km², dân số khoảng 1.495.812 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 379.343 người (25.4%); ở Nông thôn có 1.116.469 người (74.6%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 149 người/km².
0 Nhận xét