Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Quảng Bình

Tổng diện tích đất là 8.065,3km², dân số khoảng 895.430 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 188.361 người (21%); ở Nông thôn có 707.069 người (79%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 110 người/km².
0 Nhận xét