Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Ninh Thuận

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.355,34 km². Tính đến năm 2019, dân số tỉnh Ninh Thuận khoảng 590.467 người. Trong đó, ở Thành thị có 211.109 người (35,8%); ở Nông thôn có 379.358 người (64,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 181 người/km².
0 Nhận xét