Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Ninh Bình

Tổng diện tích đất tự nhiên 1.382,1 km², dân số khoảng 982.487 người (Năm 2019), đông thứ 44 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 206.467 người (21%); ở Nông thôn có 776.020 người (79%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 711 người/km².
0 Nhận xét