Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Nghệ An

Tổng diện tích đất tự nhiên 16.493,7 km² (diện tích lớn nhất Việt Nam), dân số khoảng 3.327.791 người (Năm 2019), đông thứ 4 cả nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 490.178 người (14,7%); ở Nông thôn có 2.837.613 người (85,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 190 người/km².
0 Nhận xét