Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Lâm Đồng

Tổng diện tích đất tự nhiên 9.765 km² (diện tích lớn thứ 7 cả nước), dân số khoảng 1,551 triệu (2019). Trong đó, ở Thành thị có 611.325 người (43,2%); ở Nông thôn có 804.175 người (56,8%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 145 người/km².
0 Nhận xét