Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Lai Châu

Tổng diện tích đất tự nhiên là 9.068,8 km² (diện tích lớn thứ 10/63), dân số khoảng 460.196 người (Năm 2019), đông thứ 62 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 81.777 người (17,8%); ở Nông thôn có 378.419 người (82,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 51 người/km².
0 Nhận xét