Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Kon Tum

Tổng diện tích đất tự nhiên 9.674,2 km² (chiếm 3,1% diện tích toàn quốc), dân số khoảng 540.438 người (Năm 2019), đông thứ 61/63 nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 172.712 người (32%); ở Nông thôn có 367.726 người (68%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 55 người/km².
0 Nhận xét