Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Khánh Hoà

Tổng diện tích đất tự nhiên 5.137,8 km², dân số khoảng 1.231.107 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 520.008 người (42,2%); ở Nông thôn có 711.099 người (57,8%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh 238 người/km².
0 Nhận xét