Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Điện Biên

Tổng diện tích đất tự nhiên 9.541 km², dân số khoảng 598.856 người (năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 85.779 người (14,3%); ở Nông thôn 513.077 người (85,7%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 63 người/km²
0 Nhận xét