Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Hưng Yên

Tổng diện tích đất tự nhiên 923,1 km² (6,2% diện tích đồng bằng bắc bộ).Theo số liệu điều tra về dân số mới nhất, tổng dân số toàn tỉnh Hưng Yên là 1.269.090 người (xếp thứ 28 về dân số). Trong đó, nam là 636.8392, nữ là 632.698 người; thành thị 209.726 người, nông thôn 1.059.364 người. Mật độ dân số của tỉnh đạt 1.357 người/km².
0 Nhận xét