Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Hòa Bình

Tổng diện tích đất tự nhiên là 4.600,3 km², dân số khoảng 854.131 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 134.081 người (15,7%); ở Nông thôn có 720.050 người (84,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 186 người/km².
0 Nhận xét