Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Hải Dương

Tổng diện tích đất tự nhiên 1.668,20 km², dân số khoảng 1.917.000 người (Năm 2019), đông thứ 8 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 617.274 người (32,2%); ở Nông thôn có 1.299.726 người (67,8%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 1.150 người/km².
0 Nhận xét