Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Hà Tĩnh

Tổng diện tích đất tự nhiên 5.990,7 km², dân số khoảng 1.288.866 người, đông thứ 25 về số dân (Năm 2020)đông thứ 25 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 251.968 người (19,5%); ở Nông thôn có 1.036.898 người (80,5%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 212 người/km².
0 Nhận xét