Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Bình Thuận

Tổng diện tích đất tự nhiên 7.812,8 km², dân số khoảng 1.230.808 người (Năm 2019), đông thứ 32 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 468.459 người (38,06%); ở Nông thôn có 762.349 người (61,94%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 155 người/km².
0 Nhận xét