Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Bình Định

Tổng diện tích đất tự nhiên 6.066,2 km² chia làm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, dân số khoảng 1.486.918 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 474.587 người (31,9%); ở Nông thôn có 1.012.331 người (68,1%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 252 người/km².
0 Nhận xét