Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Bắc Ninh

Tổng diện tích đất tự nhiên 822,71 km² (diện tích nhỏ nhất Việt Nam), dân số khoảng 1.378.592 người, đông thứ 22 về số dân (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 502.921 người (36,5%); ở Nông thôn có 875.671 người (63,5%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 1.676 người/km².
0 Nhận xét