Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Đắk Nông

Tổng diện tích đất là 6.509,29 km², dân số khoảng 622.168 người (năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 94.700 người (15,2%); ở Nông thôn có 7527.468 người (84,8%).
0 Nhận xét