Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Đắk Lắk

Tổng diện tích đất là 13.030,5 km² (diện tích lớn thứ 4 nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam), dân số khoảng 1.869.322 người (năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 462.013 người (24,7%); ở Nông thôn có 1.407.309 người (75,3%).
0 Nhận xét