Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ thành phố Hải Phòng

Tổng diện tích đất tự nhiên 1.522,5 km² (có diện tích xếp thứ 7 cả nước sau TP HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai và Bình Dương), dân số khoảng 2.028.514 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 924.741 người (45,59%); ở Nông thôn có 1.103.773 người (54,41%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 1.332 người/km².
0 Nhận xét