Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ thành phố Hà Nội

Tổng diện tích đất tự nhiên 3.358,6 km² (thành phố có diện tích lớn nhất cả nước Việt Nam, đứng hàng thứ 41/63 tỉnh thành về diện tích), dân số khoảng 8.053.663 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 3.962.927 người (49.2%); ở Nông thôn có 4.090.736 người (50.8%). Như vậy mật độ dân số của thủ đô Hà Nội là 2.398 người/km².
0 Nhận xét