Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Yên Bái

Tổng diện tích đất là 6.887,7 km², dân số khoảng 821.030 người (Năm 2020. Trong đó, ở Thành thị có 165.774 người (20,2%); ở Nông thôn có 655.256 người (79,8%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 117 người/km².
0 Nhận xét