Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Vĩnh Long

Tổng diện tích đất là 1.525,6 km² vị trí đứng thứ 12/13 các tỉnh miền Tây, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (lớn hơn thành phố Cần Thơ), dân số khoảng 1.022.791 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 304.483 người (30%); ở Nông thôn có 718.308 người (70%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 688 người/km².
0 Nhận xét