Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Tuyên Quang

Tổng diện tích đất là 5.867,9 km², dân số khoảng 784.811 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 141.949 người (18,1%); ở Nông thôn có 642.862 người (81,9%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 132 người/km².
0 Nhận xét