Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Trà Vinh

Tổng diện tích đất là 2.358,2 km². Tính đến năm 2023, Theo số liệu thông kê mới nhất thì dân số tỉnh Trà Vinh đạt khoảng 1,009,168 người. Trong đó, nam 496,858 người, Nữ 512,310 người.
0 Nhận xét