Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Tiền Giang

Tổng diện tích đất là 2.510,5 km². Tính đến tháng 8/2023, Theo số liệu thông kê mới nhất website World Population Review thì dân số tỉnh Tiền Giang đạt 1.783.165 người.
0 Nhận xét