Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Thái Nguyên

Tổng diện tích đất là 3.536,4 km², dân số khoảng 1.307.871 người (Năm 2020). Trong đó, ở Thành thị có 434.111 người (33%); ở Nông thôn có 873.760 người (67%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 370 người/km².
0 Nhận xét