Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Sóc Trăng

Tổng diện tích đất là 3.311,87 km² (chiếm khoảng 1% diện tích cả nước và 8,3% diện tích của khu vực đồng bằng sông Cửu Long), dân số khoảng 1.199.653 người (Năm 2019) đông thứ 22 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 388.550 người (32.4%); ở Nông thôn có 811.103 người (67,6%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 396 người/km².
0 Nhận xét