Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Quảng Ninh

Tổng diện tích đất tự nhiên 6.110,1 km², dân số khoảng 1.321.149 người (Năm 2020). Trong đó, ở Thành thị có 822.761 người (63,9%); ở Nông thôn có 498.338 người (36,1%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 216 người/km². Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2020 đạt 66,56% và là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, chỉ sau Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương và Cần Thơ.
0 Nhận xét