Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Phú Thọ

Tổng diện tích đất tự nhiên là 3.534,6 km² (đông thứ 21 về số dân, chiếm 1,5% diện tích cả nước), dân số khoảng 1.463.726 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 265.348 người (18,1%); ở Nông thôn có 1.198.378 người (81,9%. Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 414 người/km².
0 Nhận xét