Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Đồng Tháp

Tổng diện tích đất tự nhiên 3.383,8 km², dân số khoảng 1.693.300 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 290.201 người (18,1%); ở Nông thôn có 1.309.303 người (81,9%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 500 người/km².
0 Nhận xét