Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Đồng Nai


Tổng diện tích đất tự nhiên 5.905,7 km², dân số khoảng 3.097.107 người (Năm 2019), đông dân thứ 3 cả nước sau tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, ở Thành thị có 1.499.484 người (48,4%); ở Nông thôn 1.597.623 người (51,6%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 524 người/km².

0 Nhận xét