Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Long An

Tổng diện tích đất tự nhiên 4.494,93 km², dân số khoảng 1.706.452 (Năm 2020) đông thứ 15 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 300.021 người (16%; ở Nông thôn có 1.406.431 người (84%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 380 người/km².
0 Nhận xét