Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Lào Cai

Tổng diện tích đất là 6.364,02 km², dân số khoảng 730.420 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 171.401 người (23,5%); ở Nông thôn có 559.019 người (76,5%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 109 người/km².
0 Nhận xét