Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Lạng Sơn

 

Tổng diện tích đất tự nhiên 8.310,2 km², dân số khoảng 781.655 người (Năm 2019), đông thứ 52 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 159.670 người (20,4%); ở Nông thôn có 621.985 người (79,6%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 94 người/km².

0 Nhận xét