Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Kiên Giang

Tổng diện tích đất tự nhiên 6.348,8 km² (phần lớn bao gồm tỉnh Rạch Giá và toàn bộ tỉnh Hà Tiên cũ), dân số khoảng 1.723.067 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 487.800 người (28,3%); ở Nông thôn có 1.235.267 người (71,7%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 282 người/km².
0 Nhận xét