Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Hậu Giang

Tổng diện tích đất tự nhiê 1.621,8 km², dân số khoảng 733.017 người (Năm 2019) đông thứ 54 về số dân nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 213.887 người (28%); ở Nông thôn có 519.130 người (72%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 452 người/km².
0 Nhận xét