Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ tỉnh Cao Bằng


 Tổng diện tích đất tự nhiên 6.700,3 km², dân số khoảng 531.043 người, đông thứ 60 về số dân (Năm 2020). Trong đó, ở Thành thị có 136.289 người (25,8%); ở Nông thôn có 394.754 người (74,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh khá thưa thớt là 79 người/km².


0 Nhận xét