Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Cà Mau

Tổng diện tích đất tự nhiên 5.294,87 km², dân số khoảng 1.194.476 người (Năm 2019), đông thứ 26 về số dân nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 371.046 người (22,7%); ở Nông thôn có 923.430 người (77,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 232 người/km².
0 Nhận xét