Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Bình Phước

 


Tổng diện tích đất tự nhiên 6.880,6 km² (diện tích lớn nhất miền nam), dân số khoảng 994.679 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 235.405 người (23,7%); ở Nông thôn có 759.274 người (76,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 140 người/km².


0 Nhận xét