Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Bình Dương

 


Tổng diện tích đất tự nhiên 2.694,7 km², dân số khoảng 2.455.865 (Năm 2019) đông thứ 6 nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 1.961.518 người (79,87%); ở Nông thôn có 494.347 người (20,13%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 911 người/km².

0 Nhận xét