Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Bến Tre

Tổng diện tích đất tự nhiên 2.360 km², dân số khoảng 1.288.206 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 126.447 người (9,8%); ở Nông thôn có 1.162.016 người (90,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 533 người/km².
0 Nhận xét