Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Bạc Liêu

Tổng diện tích đất tự nhiên 2.669 km² (chiếm gần 0,8% diện tích cả nước và đứng thứ 7 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long), dân số khoảng 907.236 người (Năm 2019) đông thứ 46 về số dân. Trong đó, ở Thành thị có 251.676 người (27,7%); ở Nông thôn có 655.560 người (72,3%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 340 người/km².

0 Nhận xét