Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


 Tổng diện tích đất tự nhiên 1.980,8 km², dân số khoảng 1.148.313 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 710.841 người (61,9%); ở Nông thôn có 437.472 người (38,1%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 580 người/km².

0 Nhận xét